BURADAN
BAŞLAYIN!

BİREYSEL SATIŞ

(Bireysel perakende satış)

PROJE SATIŞ

(İnşaat firmalarına toplu satış)

DIŞ KAPLAMA

Renk Seçimi

Pervaz Seçimi

İÇ KAPLAMA

Renk Seçimi

Pervaz Seçimi

DIŞ AKSESUAR

Kaplama Çeşidi

Saten
Sarı
Bronz
Siyah

Kol Yönü

Yatay
Dikey
Açılı

Dış Kol

Tak Tak

Dürbün ve Taktak Saten

Dürbün ve Taktak Sarı

Dürbün ve Taktak Bronz

Dürbün ve Taktak Siyah

Misketli Taktak Saten

Oval Taktak Saten

Taktak Yok

Dürbün

Dürbün Saten

Dürbün Sarı

Dürbün Bronz

Dürbün Siyah

Dürbün Yok

İÇ AKSESUAR

Kaplama Çeşidi

Saten
Sarı
Bronz
Siyah

İç Kol

Defne Kol Saten

Sıla Kol Saten

Stripon Kol Saten

Apollon Kol Saten

Kavisli Kol Saten

Oynar Kol Saten (Standart)

Oynar Kol Bronz (Standart)

Oynar Kol Sarı (Standart)

Paytoz Kol Saten

Paytoz Kol Sarı

Dış Model | K54

Dış Panel

Kaplama

Pervaz Tipi

Dış Aksesuar

Renk

Dış Kol

Tak Tak

Dürbün

Kilit

Kilit Tipi

Alt Barel

Yön

Özel Aksesuar

Mermer

İç Model | K00

İç Panel

Kaplama

Pervaz Tipi

Dış Aksesuar

Renk

Dış Kol

BUTİK KAPI

DİNAMİK KAPI

3N Proje

5N Proje

5N Hibrit

TREND

İÇ MEKAN

Bina içi daire giriş kapıları.

DIŞ MEKAN

Dış ortama açılan kapılar. Örn. apartman ve villa kapıları gibi.

DIŞ MODEL

İÇ MODEL

KİLİT TİPİ

Kilit Tipi

2. Kilit

Super

Champion

Alt Barel

Düz Barel
Mandallı Barel

ÖZEL AKSESUARLAR

Kameralı Dürbün

Kapı Hidroliği

Otomatik Açıcı

Süpürgelik

Damlalık

Özel Aksesuar Yok

MERMER

Bej

Beyaz

Mesaj

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

SİPARİŞ FORMUNDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

1. Veri Sorumlusu ve İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisine ilişkin verileriniz; veri sorumlusu olarak Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İletişim Formu kapsamında toplanan kişisel verileriniz; iletişim formuna konu talebinize bağlı olarak, ilettiğiniz mesajların değerlendirilmesi, taleplerinizin karşılanması, talebinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, izniniz dahilinde pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda; kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması gibi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz yurtdışında mukim iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere; açık rızanız alınmak koşuluyla aktarılmaktadır.

5. Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan; elektronik ortam, internet sitesi üzerinden otomatik olarak yazılı veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve madde 5/1’de belirtilen açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.kalekilit.com.tr/tr web adresimizde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; kalekilitkalip@kale.hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kisiselveriler@kalekilit.com.tr e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Vadistanbul Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi No 3F/1-E Blok 34396 Sarıyer/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Versiyon: 2.0 Yürürlük Tarihi: 19/02/2021

Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metni

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AÇIK RIZA METNİ

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Kale Güvenlik Sistemleri A.Ş ve Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet anketi yapılabilmesine, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili mevzuata uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum.

Kişisel / Proje Bilgileri

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.
Lütfen e-posta adresinizi yazın.
Lütfen e-posta adresinizin kontrol edin.
Lütfen telefon numaranızı yazın.
Lütfen telefon numaranızı kontrol edin.
Mesajınız başarı ile gönderildi.
İNDİR
POSTALA
YAZDIR