START
HERE!

INDIVIDUAL SALES

(Individual retail sale)

PROJECT SALE

(Wholesale to construction companies)

EXTERIOR VENEER

Choices of Colour

Selection of Door Trims

Interior Veneer

Choices of Colour

Selection of Door Trims

EXTERNAL ACCESSORY

Type of Veneer

Satin
Yellow
Bronze
Black

Handle Direction

Horizontal
Vertical
Angled

External Handle

Knocker

Peephole and Knocker Satin

Peephole and Knocker Yellow

Peephole and Knocker Bronze

Peephole and Knocker Black

Marble Knocker Satin

Elliptic Knocker Satin

No Knocker

Peephole

Peephole Satin

Peephole Yellow

Peephole Bronze

Peephole Black

No Peephole

INTERNAL ACCESSORY

Type of Veneer

Satin
Yellow
Bronze
Black

Internal Handle

Defne Kol Saten

Sıla Kol Saten

Stripon Kol Saten

Apollon Kol Saten

Kavisli Kol Saten

Oynar Kol Saten

Oynar Kol Bronz

Oynar Kol Sarı

Paytoz Kol Saten

Paytoz Kol Sarı

Exterior Model | K54
Interior Model | K00

BOUTIQUE DOOR

DYNAMIC DOOR

3N Project

5N Project

5N Hybrid

TREND

INDOOR

Indoor flat entry doors.

OUTDOOR

Doors opening to outdoor spaces. For instance: apartment and villa doors.

EXTERIOR MODEL

INTERIOR MODEL

LOCK TYPE

Lock Type

2. Kilit

Super

Champion

Bottom Barrel

Flat Barrel
Latch Barrel

SPECIAL ACCESSORY

Peephole with a Camera

Door Hydraulic

Automatic Unlocker

Baseboard

Dropper

No Special Accessory

MARBLE

Beige

White

Mesaj

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

SİPARİŞ FORMUNDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

1. Veri Sorumlusu ve İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisine ilişkin verileriniz; veri sorumlusu olarak Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İletişim Formu kapsamında toplanan kişisel verileriniz; iletişim formuna konu talebinize bağlı olarak, ilettiğiniz mesajların değerlendirilmesi, taleplerinizin karşılanması, talebinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, izniniz dahilinde pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda; kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması gibi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz yurtdışında mukim iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere; açık rızanız alınmak koşuluyla aktarılmaktadır.

5. Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan; elektronik ortam, internet sitesi üzerinden otomatik olarak yazılı veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve madde 5/1’de belirtilen açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.kalekilit.com.tr/tr web adresimizde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; kalekilitkalip@kale.hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kisiselveriler@kalekilit.com.tr e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Vadistanbul Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi No 3F/1-E Blok 34396 Sarıyer/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Versiyon: 2.0 Yürürlük Tarihi: 19/02/2021

Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metni

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AÇIK RIZA METNİ

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Kale Güvenlik Sistemleri A.Ş ve Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet anketi yapılabilmesine, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili mevzuata uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum.

Personal / Project Details

Please type your name and surname.
Please type your e-mail address.
Please check your e-mail address.
Please type your phone number.
Please check your phone number .
Your message has been successfully submitted..
DOWNLOAD
POST
PRINT